_ Trước tiên ,các bạn vào địa chỉ bên dưới để lấy Key đăng ký cho KAV/KIS 2010

Mã:
http://www.hack-home.net
_ Click lên liên kết bất kỳ ứng với phiên bản Kaspersky bạn đang dùng_ Tại trang web kế tiếp , bạn nhấn lên Click to download this file để tải file đăng kýLưu ý : nếu tải không được bạn thử …